Přehled dotací statutárního města Brna
Divadelní soubor J. K.Tyla ve Slatině
69706964
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Pohádky, divadelní hry, kulturní akce Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 210 000 Kč 100 000 Kč