Milan Paĺa
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Moravští skladatelé - orchestrální díla pro sólové housle - nahrávka CD Oblast kultury poskytnutá 65 000 Kč 994 000 Kč 690 000 Kč
2 2019 Kompletní dílo Leoše Janáčka pro housle a klavír - nahrávka CD Oblast kultury poskytnutá 25 000 Kč 149 000 Kč 100 000 Kč
3 2019 Moravští skladatelé a jejich tvorba pro sólové housle a violu II - nahrávka CD a koncerty Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 348 000 Kč 243 000 Kč
4 2016 Housle napříč staletími Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 150 000 Kč 105 000 Kč
5 2020 Moravští skladatelé a jejich tvorba pro sólové housle a violu II - nahrávka CD a koncerty Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 385 000 Kč 250 000 Kč
6 2020 Kompletní dílo Leoše Janáčka pro housle a klavír - nahrávka CD a koncerty Oblast kultury poskytnutá 116 000 Kč 171 000 Kč 116 000 Kč