Ing. Katuše Zahradníčková
43990312
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Mekka mladých varhaníků - Brno - (varhanní kurzy a koncert) Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 98 000 Kč 45 000 Kč
2 2018 Mekka mladých varhaníků - Brno - (varhanní kurzy a koncert) Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 123 000 Kč 30 000 Kč