Topínka Jiří, MgA. + BcA. Anita Somrová, DiS.
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2015 C.L.U.B.2030 Oblast kultury poskytnutá 11 000 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč