NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV
00057266
státní p.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2016 Filmové Brno - vydání odborné publikace Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 228 000 Kč 77 000 Kč
2 2015 Vydání kolektivní monografie Filmové Brno. Studie z dějin filmové kultury Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 186 000 Kč 60 000 Kč