K 2001, společnost pro kulturu a dialog, obecně prospěšná společnost
25345656
o.p.s.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2014 Život ve stínu šibenice Oblast kultury poskytnutá 1 000 000 Kč 6 792 800 Kč 1 000 000 Kč
2 2014 Noční vlci - Stalingrad Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 170 000 Kč 100 000 Kč