Přehled dotací statutárního města Brna
"Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno"
68081448
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 XII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2019 Oblast kultury poskytnutá 90 000 Kč 774 000 Kč 100 000 Kč
2 2017 XI .Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2017 Oblast kultury poskytnutá 45 000 Kč 652 000 Kč 50 000 Kč
3 2015 X. mezinárodní soutěž dechových nástrojů Brno 2015 Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 600 000 Kč 50 000 Kč