Kovářovo údolí o.p.s.
29227381
o.p.s.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2015 Obřanský Obr Brno 2015 (5. ročník) Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč