Fuciman Ondřej
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2015 Agadir uvádí... Oblast kultury poskytnutá 20 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč