Matice moravská
60553987
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Deník nadporučíka c. k. armády z let 1914-1918 Oblast kultury poskytnutá 40 000 Kč 197 000 Kč 90 000 Kč
2 2018 Vydání Knižnice Matice moravské Oblast kultury poskytnutá 45 000 Kč 148 000 Kč 70 000 Kč
3 2017-2020 Vydávání Časopisu Matice moravské (136. -139. ročník) Oblast kultury poskytnutá 240 000 Kč 1 280 000 Kč 380 000 Kč
4 2016 Vydání Knižnice Matice moravské Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 149 000 Kč 50 000 Kč
5 2015 Vydávání Knižnice Matice moravské Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 146 000 Kč 50 000 Kč
6 2014-2016 Vydávání Časopisu Matice moravské Oblast kultury poskytnutá 105 000 Kč 843 000 Kč 365 000 Kč
7 2020 Paměť země Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 152 000 Kč 70 000 Kč
8 2021-2022 Vydávání Časopisu Matice moravské (140. a 141. ročník) Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 610 000 Kč 210 000 Kč