Anna Pinknerová
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2016 Open Mic NA PRAHU 2016 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 58 000 Kč 33 000 Kč