Diecézní charita Brno
44990260
c. o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Zapojení mládeže a seniorů do mediální výchovy Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 170 000 Kč 119 000 Kč