"Brněnská B"
22607790
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2016 Jiří Bulis - Běh života Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 233 000 Kč 163 000 Kč