Přehled dotací statutárního města Brna
Metro Music s.r.o.
26244390
s.r.o.


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 4 505 000 Kč 500 000 Kč
2 2018 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury poskytnutá 200 000 Kč 4 305 000 Kč 400 000 Kč
3 2017 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 3 365 000 Kč 400 000 Kč
4 2017 Provoz hudebního klubu Metro Music Bar Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 3 365 000 Kč 400 000 Kč
5 2015 JAZZOVÉ KONCERTY V SAMÉM CENTRU BRNA Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 350 000 Kč 100 000 Kč
6 2015 ČARODĚJÁLES Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 2 000 000 Kč 200 000 Kč
7 2014-2016 Jazzové koncerty v samém centru Brna Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 050 000 Kč 300 000 Kč
8 2014-2016 Čarodějáles 2014 - 7. ročník Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 6 000 000 Kč 600 000 Kč
9 2014-2016 Jazzové koncerty v samém centru Brna Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 1 050 000 Kč 300 000 Kč
10 2014-2016 Čarodějáles 2014 - 7. ročník Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 6 000 000 Kč 600 000 Kč
11 2019 Velvet Club Revolution Oblast kultury poskytnutá 500 000 Kč 870 000 Kč 500 000 Kč
12 2020 Řešení negativních dopadů vládních a ministerských nařízení spjatých s pandemií COVID-19 Oblast kultury poskytnutá 500 000 Kč 4 052 000 Kč 1 283 000 Kč