Smečková Bencová Isabela
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 Ingmar Bergman - Podzimní sonáta Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 368 000 Kč 185 000 Kč