Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků
70882002
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2018 Salon české a slovenské scénografie 2018 Oblast kultury poskytnutá 50 000 Kč 306 000 Kč 90 000 Kč
2 2017 Salon české scénografie 2017 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 246 000 Kč 60 000 Kč
3 2017 Salon české scénografie 2017 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 246 000 Kč 60 000 Kč
4 2017 Salon české scénografie 2017 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 246 000 Kč 60 000 Kč
5 2017 Salon české scénografie 2017 Oblast kultury poskytnutá 30 000 Kč 246 000 Kč 60 000 Kč
6 2021 Salon české scénografie 2021 Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 538 000 Kč 271 000 Kč