Stulírová Markéta
x
FO


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 Vydání monografie a uspořádání putovní výstavy k 90. výročí Rudolfa Štursy Oblast kultury poskytnutá 55 000 Kč 420 000 Kč 270 000 Kč