Šmoldas Michal
60358360
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 vydávání kulturně společenského časopisu Colosseum revue Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 248 000 Kč 130 000 Kč