Reichel Jana
87491745
OSVČ


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2017 Výtvarna Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 610 000 Kč 360 000 Kč