Musica Florea, z.s.
26546400
spolek


  ROK NÁZEV PROJEKTU OBLAST PODPORY STAV ŽÁDOSTI SCHVÁLENO CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY POŽADOVANÁ DOTACE
1 2019 Antonín Dvořák: Symfonie č. 5 (v rámci cyklu Musica Florea Bohemia 2019) Oblast kultury poskytnutá 120 000 Kč 545 000 Kč 250 000 Kč
2 2018 Antonín Dvořák: Symfonie č. 4 Oblast kultury poskytnutá 110 000 Kč 505 000 Kč 245 000 Kč
3 2017 Jiří Benda a J.V.H.Voříšek: Kantáty Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 360 000 Kč 180 000 Kč
4 2016 A. Dvořák: Stabat Mater Oblast kultury poskytnutá 110 000 Kč 530 000 Kč 190 000 Kč
5 2020 Antonín Dvořák: Symfonie č. 3 Oblast kultury neposkytnutá 0 Kč 540 000 Kč 260 000 Kč
6 2022 Bizarní Anton Zimmermann a Georg PhillipTelemann - koncert v rámci cyklu 20. festivalového Musica Florea Bohemia 2022 Oblast kultury poskytnutá 60 000 Kč 160 000 Kč 70 000 Kč