Schválené dotace

  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
51 2019 CD Vilém Spilka Quartet 2019 Jaromír Kratochvíl Oblast kultury 10 000 Kč
52 2018 REPREZENTACE MĚSTA BRNA V ZAHRANIČÍ Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. Oblast kultury 150 000 Kč
53 2017 DIVADELNÍ KONTEJNER 2017 CONTAINER41 o.s. Oblast kultury 20 000 Kč
54 2015 Drehbühne Brno – Internationales Studententheaterfestival in deutscher Sprache - Mezinárodní festival studentského divadla v německém jazyce Gruppe07, o.s. Oblast kultury 25 000 Kč
55 2015 Koncert ke Dni matek Ženy50, o.s. Oblast kultury 10 000 Kč
56 2014 Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mláděže Občanské sdružení Kultura pro mládež Oblast kultury 120 000 Kč
57 2020 Pohádky v hantecu II Klaunika, spol. s r. o. Oblast kultury 37 000 Kč
58 2020 Galerie Umakart Karolína Kohoutková Oblast kultury 100 000 Kč
59 2019 JAZZFESTBRNO dětem 2019 JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. Oblast kultury 40 000 Kč
60 2018 divadelníBAF! 2018 KabaretBAF, z.s. Oblast kultury 10 000 Kč
61 2018 Koncert k 60. výročí založení souboru Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. Oblast kultury 60 000 Kč
62 2017 Brněnský varhanní festival Klub moravských skladatelů, z. s. Oblast kultury 105 000 Kč
63 2017 Salon české scénografie 2017 Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků Oblast kultury 30 000 Kč
64 2020 Galerie Ponava Karpíšek Jan Oblast kultury 50 000 Kč
65 2018 Leoš Janáček: Počátek románu, Rákoš Rákoczy Konzervatoř Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 50 000 Kč
66 2018 Slavnostní koncert k 30. výročí založení souboru Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 102 000 Kč
67 2017 Hudba pro Brno XIII - koncerty klasické hudby Komorní dechová harmonie Brno, z. s. Oblast kultury 40 000 Kč
68 2017 Ticho před bouří (6. sezóna divadla D'Epog) "D´EPOG, z.s." Oblast kultury 250 000 Kč
69 2016 Sociálně kulturní klub POMEZÍ Oblast kultury 84 000 Kč
70 2014 Opera na cestách - vzdělávací programy pro děti, mládež a dospělé Opera na cestách Oblast kultury 50 000 Kč
71 2020 Superstudio 2020 krásní architekti z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
72 2020 Mezinárodní komiksový festival KOMA 2020 Komixxx projekt z.s. Oblast kultury 160 000 Kč
73 2019 Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno Kantiléna z. s. Oblast kultury 545 000 Kč
74 2018 Ve stopách (pracovní název) Spolek Le Cabaret Nomade Oblast kultury 40 000 Kč
75 2018 Obnova a oprava hudebních nástrojů Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 40 000 Kč
76 2017 Provoz Divadla Neslyším Divadlo Neslyším Oblast kultury 50 000 Kč
77 2016 Podpora Sdružení Skleněná louka v celoroční činnosti - koncerty, performance, experimentální umění. Sdružení SKLENĚNÁ LOUKA Oblast kultury 120 000 Kč
78 2015 Aargh - výtvarná publikace Analphabet Books Oblast kultury 30 000 Kč
79 2020 Výtvarné a vzdělávací aktivity KREAT Kunštát PRO FUTURO o.p.s. Oblast kultury 30 000 Kč
80 2019 Brněnský varhanní festival Klub moravských skladatelů z. s. Oblast kultury 140 000 Kč
81 2018 Folklorní festival v zahraničí Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 85 000 Kč
82 2017 Lumír vzdává hold soudobým českým autorům - Petr Eben a Zdeněk Lukáš Lumír, z.s. Oblast kultury 50 000 Kč
83 2015 Komiks v Brně Analphabet Books Oblast kultury 30 000 Kč
84 2020 Škola jako galerie, galerie jako škola LABYRINTH - základní škola, s.r.o. Oblast kultury 50 000 Kč
85 2020 Den architektury 2020 KRUH, z.s. Oblast kultury 40 000 Kč
86 2019 Hudba pro Brno XV - koncerty klasické hudby Komorní dechová harmonie Brno, z. s. Oblast kultury 40 000 Kč
87 2018 Freš Manéž 2018 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 20 000 Kč
88 2018 Generální oprava hudebního nástroje – cimbálu Folklorní spolek Púčik Oblast kultury 30 000 Kč
89 2017 Marco Mencoboni - tvůrčí dílna pro zpěváky Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. Oblast kultury 40 000 Kč
90 2016 Podpora nekomerčních hudebních umělců Spolek OTAART Oblast kultury 125 000 Kč
91 2015 Perierat Karásek Lukáš Oblast kultury 50 000 Kč
92 2015 František Mikš: Rudý kohout Picasso. Ideologie a utopie v umění 20. století Barrister & Principal, o.p.s. Oblast kultury 55 000 Kč
93 2020 DOTEKY 2020 Kunštát PRO FUTURO o.p.s. Oblast kultury 60 000 Kč
94 2018 Dětská scéna 2018 a ŠPÍL-BERG 2018 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 20 000 Kč
95 2018 Mezinárodní folklorní festival v zahraničí Folklorní spolek Púčik Oblast kultury 80 000 Kč
96 2017 Prezentace výsledků workshopu divadla Facka s ukrajinskými studenty divadla v Brně Facka, z.s. Oblast kultury 15 000 Kč
97 2016 Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti Unie neslyšících Brno, z.s. Oblast kultury 25 000 Kč
98 2015 Radek Horáček: Umění bez revolucí Barrister & Principal, o.p.s. Oblast kultury 50 000 Kč
99 2020 Tváře káznice - cyklus portrétů, příběhů osobností káznice Martina Čichoňová Oblast kultury 7 000 Kč
100 2018 Lidový oděv - kroj a krojové součástky Folklorní spolek Púčik Oblast kultury 50 000 Kč