Schválené dotace

  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
801 2014 Provoz Divadla Neslyším Divadlo Neslyším Oblast kultury 97 000 Kč
802 2019 Provoz Divadla Neslyším Divadlo Neslyším Oblast kultury 30 000 Kč
803 2016 Provoz Divadla Neslyším Divadlo Neslyším Oblast kultury 70 000 Kč
804 2021 Provoz Divadla Neslyším Divadlo Neslyším Oblast kultury 0 Kč
805 2018 Provoz Divadla Neslyším Divadlo Neslyším Oblast kultury 40 000 Kč
806 2014-2016 Provoz divadla BURANTEATR na léta 2014 - 2016 BuranTeatr o.s. Oblast kultury 1 200 000 Kč
807 2021-2022 Provoz BuranTeatru 2021 a 2022 BuranTeatr z.s. Oblast kultury 740 000 Kč
808 2014-2016 Provoz bezbariérového divadla BARKA, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů Liga vozíčkářů Oblast kultury 540 000 Kč
809 2017-2020 Provoz Bezbariérového divadla BARKA, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů Liga vozíčkářů, z.ú. Oblast kultury 600 000 Kč
810 2017 Provedení skladby "Chata v Jezerní kotlině" Františka Chaloupky pro Dunami Ensemble Chaloupka František, MgA., PhD. Oblast kultury 0 Kč
811 2020 provázek.dvůr - srpen na dvoře Ondřej Pilát Oblast kultury 0 Kč
812 2017 Prototyp 2017 Kulturárium, o. s. Oblast kultury 50 000 Kč
813 2016 Prototyp 2016 Kulturárium, o. s. Oblast kultury 30 000 Kč
814 2021 PROPOJENÍ Jindřiška Rychlá Oblast kultury 0 Kč
815 2014 Propagační, přednášková a vydavatelská činnost Odkaz legionářů a odboje v naší vlasti Oblast kultury 0 Kč
816 2014 Propagační DVD, CD Sdružení přátel dětského folklórního souboru Jánošíček Brno, o.s. Oblast kultury 0 Kč
817 2020 Propagace duchovní literatury zdarma online Prabhupád Bhavan Oblast kultury 0 Kč
818 2018 Propagace Brna a jižní Moravy v souvislosti s oslavami Dne Brna a osobností Jean Louis Raduit de Souches v ČR i v zahraničí, zejména ve Francii Spolek přátel Raduit de Souches Oblast kultury 0 Kč
819 2019 Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901-1948) Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. Oblast kultury 0 Kč
820 2018 Proměna Facka,z.s. Oblast kultury 5 000 Kč
821 2018 Prolnutí "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 0 Kč
822 2020 Prokoncert.cz - webový portál nejen pro Brno Prokoncert z.s. Oblast kultury 0 Kč
823 2018 Prokoncert.cz Prokoncert z.s. Oblast kultury 0 Kč
824 2014 Projekt Mimus Malé divadlo komedie Oblast kultury 0 Kč
825 2018 Projekt Kavárna, výstava a další dílny Klub rodičů při ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší 10, z.s. Oblast kultury 0 Kč
826 2020 Projekt K R A J I N A Jindřiška Rychlá Oblast kultury 140 000 Kč
827 2014 Projekt Divadlo mladým Malé divadlo komedie Oblast kultury 0 Kč
828 2014 Projekt "Pepek námořník" Monika Tesařová (Dětské divadlo Theatre) Oblast kultury 0 Kč
829 2014 Projekt "Letní sníh" Monika Tesařová (Dětské divadlo Theatre) Oblast kultury 0 Kč
830 2019 Program zvýšení úrovně výuky a konkurenceschopnosti Chaloupková Petra, Ing. Oblast kultury 23 000 Kč
831 2020 Produkční činnost STAGE, z. s. 2020 STAGE, z. s. Oblast kultury 0 Kč
832 2019 Produkční činnost STAGE, z. s. STAGE, z. s. Oblast kultury 200 000 Kč
833 2020 Produkce tanečního představení pro domovy seniorů v Brně Balladine / Ing. Petra Chaloupková Oblast kultury 0 Kč
834 2017 Produkce dokumentárního filmu Být. Bydlet Hlaváček Tomáš Bc. Oblast kultury 45 000 Kč
835 2014 Produkce divadelních představení o.s. Služebníci lorda Alfréda Oblast kultury 0 Kč
836 2016 ProART Festival 2016 Spolek ProART Oblast kultury 140 000 Kč
837 2015 ProART Festival 2015 „ProART” Oblast kultury 160 000 Kč
838 2014 ProART festival 2014 "ProART" Oblast kultury 90 000 Kč
839 2017-2020 ProART Festival Spolek ProART Oblast kultury 800 000 Kč
840 2021-2022 ProART Festival Spolek ProART Oblast kultury 700 000 Kč
841 2021-2022 ProART Dance Creations Spolek ProART Oblast kultury 560 000 Kč
842 2017-2020 ProART Creation Spolek ProART Oblast kultury 672 000 Kč
843 2014-2016 ProART Company Creation 14, 15, 16 "ProART" Oblast kultury 270 000 Kč
844 2018 PRO.POJENÍ Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s. Oblast kultury 88 000 Kč
845 2019 Pro děti Proty boty, sekce Cyranovy boty, z. s. Oblast kultury 70 000 Kč
846 2019 Prime Figures Spolek Z druhé strany Oblast kultury 80 000 Kč
847 2018 PRIGL Festival 2018 Jasník Daniel Oblast kultury 0 Kč
848 2017 PRIGL Festival 2017 Jasník Daniel Oblast kultury 0 Kč
849 2017 Prezentace výsledků workshopu divadla Facka s ukrajinskými studenty divadla v Brně Facka, z.s. Oblast kultury 15 000 Kč
850 2018 Prezentace původní brněnské tvorby v Jihočeském kraji Musica da camera Brno, z.s. Oblast kultury 0 Kč