Schválené dotace

  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
601 2014 Den studentů Domino Project Oblast kultury 0 Kč
602 2019 Deník nadporučíka c. k. armády z let 1914-1918 Matice moravská Oblast kultury 40 000 Kč
603 2018 DESIGN.S 2018 - III. mezinárodní bienále studentského designu Technické muzeum v Brně Oblast kultury 45 000 Kč
604 2020 DESIGN.S 2020 - IV. mezinárodní bienále studentského designu Technické muzeum v Brně Oblast kultury 70 000 Kč
605 2017 Děti a my "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 29 000 Kč
606 2017 Děti a my "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 29 000 Kč
607 2018 Děti a píseň Brněnský orchestr lidových nástrojů, z.s. Oblast kultury 40 000 Kč
608 2015 Děti a píseň "Brněnský orchestr lidových nástrojů, o.s." Oblast kultury 40 000 Kč
609 2019 Děti a píseň 2019 Brněnský orchestr lidových nástrojů, z. s. Oblast kultury 50 000 Kč
610 2020 Děti a píseň Moravsko - Slezské a Celostátní kolo Brněnský orchestr lidových nástrojů, z. s. Oblast kultury 45 000 Kč
611 2014 Děti dětem Vesna, o.p.s. Oblast kultury 0 Kč
612 2014 Děti dětem Sdružení přátel folkloru v Brně Oblast kultury 12 000 Kč
613 2016 Děti dětem 2016 "Sdružení přátel folkloru v Brně" Oblast kultury 20 000 Kč
614 2018 Děti dětem 2018 Sdružení přátel folkloru v Brně z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
615 2020 Děti dětem 2020 Sdružení přátel folkloru v Brně z.s. Oblast kultury 0 Kč
616 2016 Děti mezi námi "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 20 000 Kč
617 2014 DĚTI TANČÍ - Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance TANEČNÍ SCÉNA Oblast kultury 40 000 Kč
618 2020 Děti tančí - Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Taneční scéna, z. s. Oblast kultury 40 000 Kč
619 2016 DĚTI TANČÍ - Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Taneční scéna Oblast kultury 45 000 Kč
620 2018 Děti tančí - Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance Taneční scéna, z. s. Oblast kultury 26 000 Kč
621 2016 Dětská scéna 2016 a ŠPÍL-BERG 2016 LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50 Oblast kultury 12 000 Kč
622 2017 Dětská scéna 2017 a ŠPÍL-BERG 2017 Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 15 000 Kč
623 2018 Dětská scéna 2018 a ŠPÍL-BERG 2018 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 20 000 Kč
624 2019 Dětská scéna 2019 a ŠPÍL-BERG 2019 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 20 000 Kč
625 2020 Dětská scéna 2020 a ŠPÍL-BERG 2020 Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 58 000 Kč
626 2017 Dětský den v Technickém muzeu v Brně Technické muzeum v Brně Oblast kultury 0 Kč
627 2016 Dětský divadelní soubor Vesna Vesna, o.p.s. Oblast kultury 20 000 Kč
628 2017 Dětský divadelní soubor Vesna Vesna, o.p.s. Oblast kultury 35 000 Kč
629 2017 Dětský folklorní kroužek Barvínek - pořízení krojů Orel jednota Brno - Husovice Oblast kultury 25 000 Kč
630 2017 Dětský knižní festival Baldur 2017 Artmap, z. s. Oblast kultury 75 000 Kč
631 2016 Dětský soubor lidových písní a tanců Májíček "Dětský soubor lidových písní a tanců Májíček" Oblast kultury 0 Kč
632 2019 Dětský svět "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 20 000 Kč
633 2015 Didone abbandonata - Brno 2015 Hudební Lahůdky, o.s. Oblast kultury 447 000 Kč
634 2015 DIGIARCHA — kolektivní přehlídka analogové estetiky digitálních médií "Napříč, kulturní občanské sdružení" Oblast kultury 25 000 Kč
635 2020 Digitalizace a zpracování hebrejských knih Židovská obec Brno Oblast kultury 0 Kč
636 2016 Dílna dramatické výchovy a dramaterapie spojující zdravé děti a dospělé mentálně postižené občany DIVADELNÍ SPOLEK BRNO Oblast kultury 0 Kč
637 2018 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 35 000 Kč
638 2015 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 35 000 Kč
639 2020 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 50 000 Kč
640 2014 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 10 000 Kč
641 2019 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 25 000 Kč
642 2016 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 30 000 Kč
643 2019 Dílny - pečení chleba Lesní mateřská škola Mariánka Oblast kultury 10 000 Kč
644 2019 Dílny s potulnou kovářkou Kamenkou Kavyl z.s. Oblast kultury 0 Kč
645 2016 Distribuce dokumentárního filmu Akcept MgA. Jan Hubáček Oblast kultury 80 000 Kč
646 2014 Divadelní inscenace Hra o duši Malé divadlo komedie Oblast kultury 0 Kč
647 2019 Divadelní inscenace Konec světa MuseYou, z. s. Oblast kultury 0 Kč
648 2015 DIVADELNÍ KONTEJNER 2015 CONTAINER41 o.s. Oblast kultury 60 000 Kč
649 2016 DIVADELNÍ KONTEJNER 2016 CONTAINER41 o.s. Oblast kultury 25 000 Kč
650 2017 DIVADELNÍ KONTEJNER 2017 CONTAINER41 o.s. Oblast kultury 20 000 Kč