Schválené dotace

  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
2301 2019 Schola brněnské mládeže - SBMka Schola brněnské mládeže, z.s. Oblast kultury 70 000 Kč
2302 2014 Vývoj filmu Uživatelé Sikora Michal, Mgr. Oblast kultury 0 Kč
2303 2020 Dead in the Pool Sikorová Tereza Oblast kultury 107 000 Kč
2304 2020 Kultura evropského Severu v Brně 2020 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 45 000 Kč
2305 2016 Kultura evropského Severu v Brně 2016 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 23 000 Kč
2306 2017 Kultura evropského Severu v Brně 2017 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 35 000 Kč
2307 2021 Kultura evropského Severu v Brně 2021 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 46 000 Kč
2308 2018 Kultura evropského Severu v Brně 2018 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 24 000 Kč
2309 2019 Kultura evropského Severu v Brně 2019 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 34 000 Kč
2310 2018 Nedělní odpoledne ... SKOBYTO s.r.o. Oblast kultury 0 Kč
2311 2014 KONCERT VÍNA A PANTOMIMY Skořepová Benková Gabriela Mgr. Oblast kultury 0 Kč
2312 2019 Hvězdné nebe Skyey Gospel Skyey Gospel z.s. Oblast kultury 0 Kč
2313 2018 Deafland 2018 - filmový festival Neslyšících Slámová Veronika Oblast kultury 34 000 Kč
2314 2014 Výstava PORTRÉTY NOVÉHO TISÍCILETÍ - výstava soch nevidomých sochařů SLEPÍŠI - sdružení, které provozuje Mezinárodní centrum Axmanovy techniky modelování pro zdravotně postižené Oblast kultury 0 Kč
2315 2020 15 let spolu Slezská diakonie Oblast kultury 45 000 Kč
2316 2014 Kulturní spolková činnost Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 40 000 Kč
2317 2016 Zabezpečení provozu Slováckého krúžku v Brně Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 65 000 Kč
2318 2020 Provoz Slováckého krúžku v Brně Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 100 000 Kč
2319 2019 Provoz Slováckého krúžku v Brně Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 80 000 Kč
2320 2017 Zajištění činnosti Slováckého krúžku v Brně v roce 2017 Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 70 000 Kč
2321 2018 Provoz Slováckého krúžku v Brně Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 77 000 Kč
2322 2021 Provoz Slováckého krúžku v Brně Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 130 000 Kč
2323 2015 Zajištění provozu spolku Slovácký krúžek v Brně Oblast kultury 60 000 Kč
2324 2015 Obnova krojového vybavení souboru Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 20 000 Kč
2325 2015 Fašank Brno 2015 Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 20 000 Kč
2326 2014 65. výročí založení a nepřetržité činnosti souboru Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 10 000 Kč
2327 2014 Krojová obnova Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 10 000 Kč
2328 2014 Fašank Brno 2014 Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 10 000 Kč
2329 2016 Fašank Brno 2016 Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 15 000 Kč
2330 2016 Obnova krojového vybavení souboru Slovácký soubor Šafrán Brno Oblast kultury 20 000 Kč
2331 2018 Obnova a rozšíření vybavení souboru Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 15 000 Kč
2332 2018 Fašank Brno 2018 Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 18 000 Kč
2333 2020 Fašank Brno 2020 Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 20 000 Kč
2334 2020 Obnova a rozšíření vybavení souboru Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 15 000 Kč
2335 2019 10. ročník Fašank Brno Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 20 000 Kč
2336 2019 Obnova a rozšíření vybavení souboru Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 10 000 Kč
2337 2019 70. výročí souboru Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 25 000 Kč
2338 2021 Fašank Brno 2021 Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 23 000 Kč
2339 2017 Obnova a rozšíření vybavení souboru Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 15 000 Kč
2340 2017 Fašank Brno 2017 Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek Oblast kultury 18 000 Kč
2341 2021 Kulturní dědictví UNESCO 2021 Slovanská unie z. s. Oblast kultury 100 000 Kč
2342 2014 Bohuslav Martinů - Polní mše, Proroctví Izaiášovo, Hora tří světel Slovanský komorní ansámbl o.s. Oblast kultury 0 Kč
2343 2021 Výstava Nikolaje Feďkoviče v rámci Dnů Slovenské kultury v Brně Slovensko-český klub, z. s. Oblast kultury 0 Kč
2344 2021 Slovenský folklór v rámci Dnů slovenské kultury v Brně Slovensko-český klub, z. s. Oblast kultury 0 Kč
2345 2017 Ingmar Bergman - Podzimní sonáta Smečková Bencová Isabela Oblast kultury 30 000 Kč
2346 2014 Sborový zpěv Smíšený sbor Kantiléna Oblast kultury 0 Kč
2347 2016 Koncertní výjezd Benelux Smíšený sbor Kantiléna Oblast kultury 0 Kč
2348 2016 České a světové swingové evergreeny Smíšený sbor Kantiléna Oblast kultury 0 Kč
2349 2017 Swing nově Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
2350 2017 Česko-italská koncertní spolupráce Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 50 000 Kč