Schválené dotace

  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
51 2015 Něžný kvéry – divadelně-multiplatformní dílo "Napříč, kulturní občanské sdružení" Oblast kultury 25 000 Kč
52 2015 DIGIARCHA — kolektivní přehlídka analogové estetiky digitálních médií "Napříč, kulturní občanské sdružení" Oblast kultury 25 000 Kč
53 2014 Organizace festivalu Natřikrát "Natřikrát, občanské sdružení" Oblast kultury 63 000 Kč
54 2018 Paměť pro paměť "Občanské sdružení PAMĚŤ" Oblast kultury 386 000 Kč
55 2021 Cejl, místo paměti a utrpení "Občanské sdružení PAMĚŤ" Oblast kultury 500 000 Kč
56 2016 KAFKA/PROCES "Odjinud" Oblast kultury 20 000 Kč
57 2016 Brundibaros "Odjinud" Oblast kultury 90 000 Kč
58 2014 Celoroční umělecká činnost "Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce" Oblast kultury 0 Kč
59 2014 NADOSAH - podpora a rozvoj mladé brněnské kulturní scény "Plán B" Oblast kultury 0 Kč
60 2019 Kulturní mozaika pro Brno "Plán B", z.s. Oblast kultury 39 000 Kč
61 2017 Kulturní mozaika v Dobrovolnickém centru 67 "Plán B", z.s. Oblast kultury 0 Kč
62 2018 Kulturní mozaika pro Brno "Plán B", z.s. Oblast kultury 15 000 Kč
63 2014 Pohybové a tančení divadlo pro tanečníky s handicapem… "Pohybové studio Cyranovy boty" Oblast kultury 0 Kč
64 2014 ProART festival 2014 "ProART" Oblast kultury 90 000 Kč
65 2014-2016 ProART Company Creation 14, 15, 16 "ProART" Oblast kultury 270 000 Kč
66 2016 Děti dětem 2016 "Sdružení přátel folkloru v Brně" Oblast kultury 20 000 Kč
67 2015 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V ZAHRANIČÍ "Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s." Oblast kultury 50 000 Kč
68 2015 SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ K 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOUBORU "Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s." Oblast kultury 50 000 Kč
69 2014 FOLKLOR BEZ HRANIC - Setkání souborů "Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s." Oblast kultury 30 000 Kč
70 2014 "Představení ""Řekla Kača Barce, nechme toho tance"" spojené s lidovým jarmarkem a kateřinskou zábavou" "Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s." Oblast kultury 0 Kč
71 2014 MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL V ZAHRANIČÍ "Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru BRNĚNSKÝ VALÁŠEK, o.s." Oblast kultury 60 000 Kč
72 2014 Brno 1914 "Sekce vojenské historie Renata" Oblast kultury 0 Kč
73 2014 Historická přehlídka "Sekce vojenské historie Renata" Oblast kultury 0 Kč
74 2014 Kultura evropského Severu v Brně 2014 "Skandinávský dům, o. s." Oblast kultury 10 000 Kč
75 2015 Kultura evropského Severu v Brně 2015 "Skandinávský dům, o.s." Oblast kultury 20 000 Kč
76 2016 Výtvarné vzdělávání pro dospělé "Společnost TTM o.s." Oblast kultury 0 Kč
77 2014 Temný obraz "Stadion" Oblast kultury 0 Kč
78 2014 Černobílá "Stadion" Oblast kultury 0 Kč
79 2014 Anděl zkázy "Stadion" Oblast kultury 0 Kč
80 2018 Žádost o podporu projektu taneční formace STARLET "Taneční klub Taneční školy Starlet z.s." Oblast kultury 0 Kč
81 2016 Děti mezi námi "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 20 000 Kč
82 2014 Bible - inspirace umění 2014 "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 0 Kč
83 2014 Slovo, hudba a my 2014 "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 15 000 Kč
84 2016 Setkání "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 30 000 Kč
85 2016 Odrazy v nás "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 0 Kč
86 2016 Hudební mosty "VERBUM ET MUSICA" Oblast kultury 0 Kč
87 2017 Děti a my "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 29 000 Kč
88 2017 Děti a my "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 29 000 Kč
89 2019 Obzory "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 34 000 Kč
90 2019 Dětský svět "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 20 000 Kč
91 2019 Cesta "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 17 000 Kč
92 2018 Naše kořeny "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 22 000 Kč
93 2018 Svět pro děti "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 13 000 Kč
94 2018 Prolnutí "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 0 Kč
95 2017 Zastavení "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 40 000 Kč
96 2017 Odrazy "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 0 Kč
97 2014 Udržení a oživení místních tradic, zvyků a slavností "W alternativa" Oblast kultury 20 000 Kč
98 2017 Kulturní rok v Lužánkách "Zahrady Soutoku" Oblast kultury 300 000 Kč
99 2018 Reprízovní představení Pravda vítězí! Loutkového divadla Československo „Fléda” Oblast kultury 50 000 Kč
100 2017 Divadlo v káznici „Odjinud” Oblast kultury 55 000 Kč