Přehled dotací statutárního města Brna
  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
1351 2017 Sborník Forum Brunense 2017 Spolek přátel Muzea města Brna Oblast kultury 50 000 Kč
1352 2017 Salon české scénografie 2017 Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků Oblast kultury 30 000 Kč
1353 2017 Komiksový příběh o obraně Brna před Švédy roku 1645 pod vedením Jean Louis Raduit de Souches Spolek přátel Raduit de Souches Oblast kultury 0 Kč
1354 2017 DIVADELNÍ KONTEJNER 2017 CONTAINER41 o.s. Oblast kultury 20 000 Kč
1355 2017 Internetový portál časopisu Host — H7O Spolek přátel vydávání časopisu HOST Oblast kultury 200 000 Kč
1356 2017 Salon české scénografie 2017 Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků Oblast kultury 30 000 Kč
1357 2017 Brno poetické Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Oblast kultury 80 000 Kč
1358 2017 DIVADELNÍ KONTEJNER 2017 CONTAINER41 o.s. Oblast kultury 20 000 Kč
1359 2017 Knihovna MAČ - Gruzie Větrné mlýny s.r.o. Oblast kultury 80 000 Kč
1360 2017 Salon české scénografie 2017 Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků Oblast kultury 30 000 Kč
1361 2017 Literární revue WELES WELES, z. s. Oblast kultury 100 000 Kč
1362 2017 Oslava Mezinárodního dne Romů Asociace společenství Romů ČR, z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1363 2017 Vladimír Šrámek - Města WELES, z. s. Oblast kultury 25 000 Kč
1364 2017 Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska Brněnsko tančí a zpívá, z.s. Oblast kultury 50 000 Kč
1365 2017 Marek Fencl - Rosné kořeny WELES, z.s. Oblast kultury 25 000 Kč
1366 2017 Lidový tanec na Brněnsku - vzdělávací seminář Brněnsko tančí a zpívá, z.s. Oblast kultury 15 000 Kč
1367 2017 Tanec pro krále aneb Pocta baroku Alla Danza Brno Oblast kultury 0 Kč
1368 2017 Lidový kroj na Brněnsku - vzdělávací seminář Brněnsko tančí a zpívá, z.s. Oblast kultury 15 000 Kč
1369 2017 "Baroko napříč Evropou" - taneční projekt mezinárodní spolupráce Alla Danza Brno Oblast kultury 30 000 Kč
1370 2017 Vytvoření www stránek pro soubory Brněnska - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM! Brněnsko tančí a zpívá, z.s. Oblast kultury 0 Kč
1371 2017 Letní rytmodílna s představením Cyranovy boty, z.s. Oblast kultury 10 000 Kč
1372 2017 Mezinárodní folklorní festival v zahraničí Brněnský Valášek, z.s. Oblast kultury 80 000 Kč
1373 2017 Mezinárodní den tance-Flamenco pro všechny Drkošová Marcela Oblast kultury 15 000 Kč
1374 2017 Představení DNS Brněnský Valášek s tematikou jarního zvykosloví spojené s lidovým jarmarkem Brněnský Valášek, z.s. Oblast kultury 38 000 Kč
1375 2017 TANCESSE 2017 - mezinárodní festival tance, tanečního a pohybového divadla Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace Oblast kultury 20 000 Kč
1376 2017 Reprezentace města Brna v zahraničí Dětský folklorní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. Oblast kultury 140 000 Kč
1377 2017 Celoroční činnost Natřikrát 2017 Natřikrát, z.s. Oblast kultury 180 000 Kč
1378 2017 Obnova souborové krojového základy Dětský folklorní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. Oblast kultury 20 000 Kč
1379 2017 BALET-GALA Ruská kultura v České republice 2017 SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. Oblast kultury 100 000 Kč
1380 2017 Festival JAZZFESTBRNO JAZZFESTBRNO AHEAD, s.r.o. Oblast kultury 3 000 000 Kč
1381 2017 Umění loutky - dokumentace sbírky historických loutek Jirásková Marie, doc. MgA., Ph.D. Oblast kultury 40 000 Kč
1382 2017 Účast na Mistrovství světa v baletu v Německu Soukromá základní umělecká škola Mgr. Radmily Chmelové s.r.o. Oblast kultury 0 Kč
1383 2017 Brněnská muzejní noc Moravská galerie v Brně Oblast kultury 100 000 Kč
1384 2017 F Scéna 2017 Letní folklorní večery Folklorní sdružení JÁNOŠÍK Brno, z. s. Oblast kultury 90 000 Kč
1385 2017 Mistrovství ČR ve stepu s nominací na Mistrovství světa Soukromá ZUŠ R + P Bartůňkových,v.o.s. Oblast kultury 40 000 Kč
1386 2017 Brno – město hudby / Brno – Music Friendly City C.E.M.A., s.r.o. Oblast kultury 150 000 Kč
1387 2017 Folklorní festival v zahraničí Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 100 000 Kč
1388 2017 Mezinárodní seminář izraelských lidových tanců Spolek OROT Brno Oblast kultury 40 000 Kč
1389 2017 Evropské sborové hry a soutěž Grand Prix národů v Rize 2017 Kantiléna, z.s. Oblast kultury 511 000 Kč
1390 2017 Hudební střípky Jaroslava Juráška Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 60 000 Kč
1391 2017 Orbita STAGE, z. s. Oblast kultury 80 000 Kč
1392 2017 Rytíři nebes – Nebeští jezdci v roce 2017 ÚSTAV K 2001, z.ú. Oblast kultury 1 000 000 Kč
1393 2017 Folklorní majáles Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 40 000 Kč
1394 2017 Mezinárodní stepařský festival Brno 2017 STEPFESTIVAL o.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1395 2017 Skleněný pokoj IN Film Praha spol. s r.o. Oblast kultury 4 300 000 Kč
1396 2017 Lidový oděv - kroj a krojové součástky Folklorní spolek Púčik Oblast kultury 45 000 Kč
1397 2017 Fiesta Cubana con VITAMINA 2 Wunder service s.r.o. Oblast kultury 35 000 Kč
1398 2017 Kováři pro Brno Šerák Jan, DiS. Oblast kultury 20 000 Kč
1399 2017 Tulatusun Spolek Z druhé strany Oblast kultury 55 000 Kč
1400 2017 Reciproční koncerty a festivaly Javorník Brno - folklorní soubor, z. s. Oblast kultury 20 000 Kč