Přehled dotací statutárního města Brna
  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
1351 2017 Folklorní festival Orel Brno Orel Oblast kultury 35 000 Kč
1352 2018 Balkan Film Fest Zahrady Soutoku, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1353 2015 Muzejní noc na hradě Špilberku Dufek Radim Oblast kultury 35 000 Kč
1354 2017 Monografie Tomáš Ruller Kerlický Karel Oblast kultury 35 000 Kč
1355 2019 Brněnské klavírní mládí 2019 Arete, z. s. Oblast kultury 35 000 Kč
1356 2017 Galerie Ratolest Brno RATOLEST BRNO, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1357 2017 Tomáš Ruller - restaurování výtvarných děl před r. 1989 k retrospektivě v DU Brno Ruller Tomáš Oblast kultury 35 000 Kč
1358 2015 Pohádky pod ořešákem Rukola, o. s. Oblast kultury 35 000 Kč
1359 2018 Petr Hrbáč - Na okraji topologické propasti Reiner Martin Oblast kultury 35 000 Kč
1360 2016 Mimořádný koncert k 60. výročí prvního uvedení komorní kantáty Bohuslava Martinů "Otvírání studánek" v Brně SPOLEK PŘÁTEL HUDBY při Filharmonii Brno, o.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1361 2017 "Cesta" - hudba jako prostředek svobodného vyjádření Filípek Štěpán Oblast kultury 35 000 Kč
1362 2019 Celoroční činnost sboru Gloria Brunensis Gloria Brunensis, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1363 2019 Obzory "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 34 000 Kč
1364 2019 Škola tančí Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. Oblast kultury 34 000 Kč
1365 2019 48. setkání Stréců a Tetin 2019 Facultas Moraviensis Straecorum z.s. Oblast kultury 34 000 Kč
1366 2015 Den otevřených dveří a výstava neslyšících umělců Unie neslyšících Brno, o.s. Oblast kultury 34 000 Kč
1367 2019 Dramatické a hudební studio Kuřátka Mateřské centrum Kuřátka, spolek Oblast kultury 34 000 Kč
1368 2019 Kultura evropského Severu v Brně 2019 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 34 000 Kč
1369 2019 Setkání mezi městy - večer scénického tance Taneční scéna, z. s. Oblast kultury 34 000 Kč
1370 2015 Exkurze za světem umění Společnost přátel Moravské galerie v Brně Oblast kultury 34 000 Kč
1371 2018 Deafland 2018 - filmový festival Neslyšících Slámová Veronika Oblast kultury 34 000 Kč
1372 2015 Enfilade Level B production, s.r.o. Oblast kultury 33 000 Kč
1373 2015 International dinner Brno AEGEE-Brno, Fórum evropských studentů, o.s. Oblast kultury 33 000 Kč
1374 2017 Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti Unie neslyšících Brno, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1375 2017 Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti Unie neslyšících Brno, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1376 2018 Koncert sborové hudby 20. a 21. století Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1377 2018 Koncert ze skladeb nejvýznamnějších českých autorů Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1378 2019 26. Dny evropského filmu EUROFILMFEST s.r.o. Oblast kultury 31 000 Kč
1379 2019 Brno a bitva u Slavkova SPOLEČNOST 1645 z.s. Oblast kultury 31 000 Kč
1380 2016 Hudební inkubátor - cyklus klubových večerů pro začínající skupiny FANTOM Promotion s.r.o. Oblast kultury 30 000 Kč
1381 2014 HELLENIKA, zachování řeckého kulturního povědomí nadační fond HELLENIKA Oblast kultury 30 000 Kč
1382 2017 Salon české scénografie 2017 Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků Oblast kultury 30 000 Kč
1383 2020 Superstudio 2020 krásní architekti z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1384 2015 Aargh - výtvarná publikace Analphabet Books Oblast kultury 30 000 Kč
1385 2020 Výtvarné a vzdělávací aktivity KREAT Kunštát PRO FUTURO o.p.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1386 2015 Komiks v Brně Analphabet Books Oblast kultury 30 000 Kč
1387 2018 Generální oprava hudebního nástroje – cimbálu Folklorní spolek Púčik Oblast kultury 30 000 Kč
1388 2017 Ingmar Bergman - Podzimní sonáta Smečková Bencová Isabela Oblast kultury 30 000 Kč
1389 2018 Za našó Rájó ‐ hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin Národopisný soubor Líšňáci, z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1390 2018 Brněnské klavírní mládí 2018 Arete, z. s. Oblast kultury 30 000 Kč
1391 2015 IVAN BLATNÝ - Orkestr ladí, světla zhasínají Reiner Martin Oblast kultury 30 000 Kč
1392 2014 Brněnský senior - barevná mutace Svaz důchodců ČR, Městská organizace Brno Oblast kultury 30 000 Kč
1393 2018 Děti dětem 2018 Sdružení přátel folkloru v Brně z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1394 2014 Setkávání s kulturou Svaz důchodců ČR, Městská organizace Brno Oblast kultury 30 000 Kč
1395 2018 Provoz stránek Brno-Folklor-Morava Společnost pro lidové tradice, z.s. Oblast kultury 30 000 Kč
1396 2016 A - divadlo Herecká škola Studio Racek Oblast kultury 30 000 Kč
1397 2017 CD Miloš Štědroň Amadeo divino Radioservis, a. s. Oblast kultury 30 000 Kč
1398 2017 Dva a půl kruhu TRINNNO, z. s. Oblast kultury 30 000 Kč
1399 2020 Kultura nevidomých Technické muzeum v Brně Oblast kultury 30 000 Kč
1400 2020 Den otevřených dveří, Den dětí a Mezinárodní den neslyšících Unie neslyšících Brno, z.s. Oblast kultury 30 000 Kč