Přehled dotací statutárního města Brna
  ROK NÁZEV PROJEKTU ŽADATEL OBLAST PODPORY SCHVÁLENO
1351 2020 Pocta Bohuslavu Fuchsovi 2020 FOIBOS BOOKS s.r.o., Oblast kultury 30 000 Kč
1352 2014 Na východ od kosmu soukromá osoba Oblast kultury 30 000 Kč
1353 2019 26. Dny evropského filmu EUROFILMFEST s.r.o. Oblast kultury 31 000 Kč
1354 2019 Brno a bitva u Slavkova SPOLEČNOST 1645 z.s. Oblast kultury 31 000 Kč
1355 2017 Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti Unie neslyšících Brno, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1356 2017 Den otevřených dveří a prezentace neslyšících na veřejnosti Unie neslyšících Brno, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1357 2018 Koncert sborové hudby 20. a 21. století Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1358 2018 Koncert ze skladeb nejvýznamnějších českých autorů Smíšený sbor Kantiléna, z.s. Oblast kultury 32 000 Kč
1359 2015 Enfilade Level B production, s.r.o. Oblast kultury 33 000 Kč
1360 2015 International dinner Brno AEGEE-Brno, Fórum evropských studentů, o.s. Oblast kultury 33 000 Kč
1361 2019 Obzory "VERBUM ET MUSICA", spolek Oblast kultury 34 000 Kč
1362 2019 Škola tančí Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, z.s. Oblast kultury 34 000 Kč
1363 2019 48. setkání Stréců a Tetin 2019 Facultas Moraviensis Straecorum z.s. Oblast kultury 34 000 Kč
1364 2015 Den otevřených dveří a výstava neslyšících umělců Unie neslyšících Brno, o.s. Oblast kultury 34 000 Kč
1365 2019 Dramatické a hudební studio Kuřátka Mateřské centrum Kuřátka, spolek Oblast kultury 34 000 Kč
1366 2019 Kultura evropského Severu v Brně 2019 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 34 000 Kč
1367 2019 Setkání mezi městy - večer scénického tance Taneční scéna, z. s. Oblast kultury 34 000 Kč
1368 2015 Exkurze za světem umění Společnost přátel Moravské galerie v Brně Oblast kultury 34 000 Kč
1369 2018 Deafland 2018 - filmový festival Neslyšících Slámová Veronika Oblast kultury 34 000 Kč
1370 2018 FOLKLOR BEZ HRANIC – Setkání souborů Brněnský Valášek, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1371 2017 Centrum E. W. Korngolda - E. W. Korngold a německo-židovské hudební Brno (pracovní název) Moravské zemské muzeum Oblast kultury 35 000 Kč
1372 2017 Baroko v evropských zemích Musica Poetica, z. s. Oblast kultury 35 000 Kč
1373 2020 Jan Rajlich ml. - plakáty a grafika Rajlich Jan Oblast kultury 35 000 Kč
1374 2018 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 35 000 Kč
1375 2017 Schola brněnské mládeže - SBMka Schola brněnské mládeže, o.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1376 2017 Výš tYhle, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1377 2019 Varhanní léto 2019 v katedrále na Petrově Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla, Brno Oblast kultury 35 000 Kč
1378 2016 Galerie Ratolest Brno RATOLEST BRNO, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1379 2016 Národní cena za studentský design v Moravské galerii v Brně Společnost přátel moravské galerie v Brně Oblast kultury 35 000 Kč
1380 2018 Drazí architekti… / ETIKA ARCHITEKTURY Plášková Karolína Oblast kultury 35 000 Kč
1381 2020 "Brněnsko tančí a zpívá ""Významné osobnosti Brněnska"" - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska" Brněnsko tančí a zpívá, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1382 2018 DOTEKY 2018 Kunštát PRO FUTURO o.p.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1383 2020 Folklorní majáles Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1384 2019 Časopis FOTO v roce 2019 Spolek přátel časopisu FOTO z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1385 2014 INTROSPEKCE 2014 - pokračování mapování nastupující generace architektů s vazbou na město Brno "4AM" Oblast kultury 35 000 Kč
1386 2019 OBLASTNÍ KOLO PORTY 2019 Česká tábornická unie - Velká rada oblasti Jižní Morava, p.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1387 2014 Galerie TVAR Grybos Julia, BcA., Zentková Barbora, BcA. Oblast kultury 35 000 Kč
1388 2015 Dílna tradičních lidových řemesel Technické muzeum v Brně Oblast kultury 35 000 Kč
1389 2016 Brněnská sedmikráska — Hostinec Spolek přátel vydávání časopisu HOST Oblast kultury 35 000 Kč
1390 2020 Vít Slíva - Cherubín troubí na kost fanfáru Reiner Martin Oblast kultury 35 000 Kč
1391 2017 Kultura evropského Severu v Brně 2017 Skandinávský dům, z. s. Oblast kultury 35 000 Kč
1392 2017 Návštěva Philippa Martyho z Protestanského muzea v La Rochelle (Francie) u příležitosti Dne Brna 2017 doprovázeného p. Petrem Klapkou, autorem knihy o životě JLRDS Spolek přátel Raduit de Souches Oblast kultury 35 000 Kč
1393 2015 Degeneration NEXT 2015 Kulturárium, o. s. Oblast kultury 35 000 Kč
1394 2017 Setkání mezi městy - večer scénického tance Taneční scéna, z. s. Oblast kultury 35 000 Kč
1395 2017 Dětský divadelní soubor Vesna Vesna, o.p.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1396 2018 7. Festival íránských filmů Europe Media Nest s.r.o. Oblast kultury 35 000 Kč
1397 2019 Hudba Romů v Brně Muzeum romské kultury Oblast kultury 35 000 Kč
1398 2017 Future Gate Sci-fi Film Festival 2017 - Brno Future Gate z.s. Oblast kultury 35 000 Kč
1399 2018 Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí Nadační fond HELLENIKA Oblast kultury 35 000 Kč
1400 2016 Brněnsko tančí a zpívá - hudební a taneční přehlídka souborů a krojovaných skupin Brněnska Občanské sdružení Brněnsko tančí a zpívá Oblast kultury 35 000 Kč