Dotace města Brna

Školení na podávání žádostí o dotace v kultuře na rok 2023 a roky 2023-2024

Školení se uskuteční dne 24. 8. 2022 v 15.00 hod v "Podkově", která je umístěna vpravo při vstupu na nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí 1, 601 67 Brno. Vzhledem k omezené kapacitě míst, je nutná rezervace na majickova.veronika@brno.cz.

Nový investiční dotační program na nákup nezbytné techniky v oblasti kultury nebo hudebních nástrojů

Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/222 dne 1. 6. 2022 nový investiční Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022.

Podávat žádosti bude možné v termínu od 15.7.2022 do 15.8. 2022, a to prostřednictvím formuláře zveřejněného na těchto stránkách v záložce informace pod nadpisem Formuláře. O dotaci mohou žádat pouze právnické osobnosti dle podmínek uvedených v Dotačním programu pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022 (záložka Výzvy). Důležitým kritériem pro udělení dotace je čas podání žádosti o dotaci, žádosti se posuzují chronologicky dle jejich doručení a na celý program jsou alokovány 2 mil. Kč. Rozdělují se finanční obnosy min. 40 tis. Kč a maximálně 100 tis. Kč.

Noví hodnotitelé neinvestičních dotací v oblasti kultury

Rada města Brna projednala na své R8/222. schůzi dne 1. 6. 2022 složení hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury na roky 2023-2024. Složení komisí dostupné zde.

Dotace v oblasti kultury od A do Z

Informace jak správně podat žádost naleznete zde

Dotační programy v oblasti kultury na rok 2023 a 2023-2024

Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/222 dne 1.6.2022 Dotační programy v oblasti kultury pro rok 2023 (jednoleté dotace) a 2023-2024 (dvouleté dotace).

Podávat žádosti bude možné v termínu od 15.8.2022 do 30.9.2022, a to zde: dotace-kultura.brno.cz

Schválené neinvestiční dotace v oblasti kultury na rok 2022

Podávání žádostí o neinvestiční dotace v oblasti kultury na rok 2022 je nyní ukončeno. Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání č. Z8/35 dne 25.1. 2022 poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2022. Výsledky naleznete zveřejněny zde.
Finance alokované pro dotační programy v oblasti kultury byly beze zbytku rozděleny, žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2022 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející.

 

Na rok 2022 bylo v oblasti kultury rozděleno celkem 67 795 000 Kč.