Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. Šárka Svobodová

Mgr. Šárka Svobodová

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Je absolventka Semináře dějin umění na Filozofické fakultě MU v Brně, kde diplomovala s tématem zaměřeným na počátky moderní architektury v Brně. Své studium v ČR doplnila o studijní a pracovní zkušenosti v zahraničí – mimo jiné na univerzitách v Athénách a ve Vídni. Po studiu několik let působila v Domě umění města Brna jako spoluautorka projektu BAM (Brněnský architektonický manuál). Paralelně se stala spoluzakladatelkou sdružení 4AM Fórum pro architekturu a média, v rámci kterého s ostatními kolegyněmi a kolegy provozovala Galerii architektury v Brně či kulturní prostor Praha v Brně. Za deset let existence tohoto sdružení měla příležitost organizovat, kurátorovat a odborně garantovat řadu výstav, přednášek, diskuzí, workshopů a kulturních akcí – nejen v Brně a České republice, ale i v řadě zahraničních partnerských institucích (Berlín, Vídeň, Graz, Bratislava, Budapešť, Benátky, Lvov, Tbilisi, Kišiněv). Pět let pedagogicky působila v ateliéru Kresby a grafiky na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a externě působí jako pedagožka na Fakultě architektury VUT v Brně. Je členkou umělecké rady GAMPy - Galerie města Pardubic a také členkou Akademie České ceny za architekturu pořádanou Českou komorou architektů. Jako historička a kritička architektury publikuje své texty v časopisech ERA 21, Art+Antiques, Architekt a dalších. Aktivně se na kulturní scéně pohybuje více než deset let. Kvalita aktivit sdružení 4AM – jehož je členkou a spoluzakladatelkou – byla několikrát pozitivně ohodnocena v odborných kruzích – mimo jiné nominací na titul „Architekt roku“ v roce 2017, případně oslovením k prezentaci vlastního autorského díla na přehlídkách architektury Bienále v Benátkách v Československém pavilonu v roce 2012 a nejnověji letos v rámci prezentace Lichtenštejnska na výstavě v Palazzo Trevisan – pokud se letošní přehlídka uskuteční.