Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D.

Literatura

Odborná asistentka na Ústavu české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde získala doktorát v oboru Česká literatura a následně pokračovala na postdoktorandské pozici. Věnuje se současné literatuře v mezinárodním kontextu se zaměřením na teorii a historii fantastické literatury z perspektivy kognitivních věd. V současnosti působí v mezinárodních editorských týmech pracujících na literární reflexi antropocénu a klimatické změny. Je autorkou monografie Po divné krajině: charakteristika a vnitřní členění fantastické literatury (2015) a editorkou kolektivní monografie Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání (2016). Organizovala či se podílela na organizaci několika velkých mezinárodních konferencí pořádaných domovským ústavem, například Fantasy and Myth in the Anthropocene (2018) a Today's World Through the Eyes of Tomorrow (2015). Vede také semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol.