Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Hudba

Odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala obory hudební věda a estetika, vedle nich taky studovala sociologii a sociální práci. Absolvovala studijní pobyty v zahraničí (Uppsala, Londýn, Oxford, Vídeň). Již za studií (roku 1992) se stala hudební redaktorkou Českého rozhlasu, dále byla např. dramaturgyní Filharmonie Brno (2000–2003). Odborně se zaměřuje na hudbu 17.–20. století a na varhaní tvorbu. Vystupuje na konferencích a seminářích (Canterbury, Cremona, Praha, Bratislava ad.). Dramaturgicky a muzikologicky spolupracuje s festivaly a pořadateli koncertů, věnuje se hudební publicistice, popularizaci a redakční práci. Také byla členkou direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (2002–2008), dramaturgické rady MHFB Moravský podzim (2008–2011), odborné komise pro Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR (2002–2004) a pro komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti hudby statutárního města Brna (2016–2020). Dříve byla předsedkyní brněnské pobočky Hudební mládeže (1990–1992), zabývala se také organizací koncertů, propagaci, PR a sponzoringem.