Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.

Hudba

Odborná asistentka na Hudební fakultě JAMU. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity absolvovala obory hudební věda a estetika, vedle nich taky studovala sociologii a sociální práci. Absolvovala studijní pobyty v zahraničí (Uppsala, Londýn, Oxford, Vídeň). Již za studií (roku 1992) se stala hudební redaktorkou Českého rozhlasu, dále byla např. dramaturgyní Filharmonie Brno (2000–2003). Odborně se zaměřuje na hudbu 17.–20. století a na varhaní tvorbu. Vystupuje na konferencích a seminářích (Canterbury, Cremona, Praha, Bratislava ad.). Dramaturgicky a muzikologicky spolupracuje s festivaly a pořadateli koncertů, věnuje se hudební publicistice, popularizaci a redakční práci. Také byla členkou direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (2002–2008), dramaturgické rady MHFB Moravský podzim (2008–2011), odborné komise pro Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR (2002–2004) a pro komise pro hodnocení žádostí o dotace v oblasti hudby statutárního města Brna (2016–2020). Dříve byla předsedkyní brněnské pobočky Hudební mládeže (1990–1992), zabývala se také organizací koncertů, propagaci, PR a sponzoringem.