Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.

Mgr. Dora Viceníková, Ph.D.

Divadlo, performance, cirkus

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a doktorandské studium na FaVU. Spolupracovala s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Mezi lety 2005-2007 působila jako dramaturgyně Mahenovy činohry NDB. Od roku 2005 je členkou dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. Pedagogicky působila na JAMU, DAMU a FF MU. Od roku 2007 do roku 2013 pracovala jako zástupkyně uměleckého šéfa a dramaturgyně Divadla Reduta Národního divadla Brno. Od září roku 2013 je uměleckým šéfem souboru Divadla Na zábradlí.