PhDr. Marika Kupková, Ph.D.

PhDr. Marika Kupková, Ph.D.

Výtvarné umění, fotografie, design a architektura

Působí jako kurátorka současného umění a podílí se na organizování mezinárodního festivalu krátkého filmu Brno 16. Těžiště její kurátorské a dramaturgické činnosti je v Galerii TIC v Brně. Vystudovala filmovou historii na Filozofické fakultě MU a následně Filozofické fakultě UK. V rámci doktorského studia se zaměřovala na institucionální historii a kulturní politiku v české kinematografii čtyřicátých a padesátých let. Výsledky svého výzkumu publikovala například v rámci pětidílného kolektivního projektu Kultura a totalita na Filozofického fakultě UK. Zajímá se také o situaci filmu mimo kinematografické rámce a experimentální formy audiovizuální tvorby. Od roku 2010 přednáší na oboru Teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě MU, kde vede přednášky z historie filmu a nových médií a kurátorství. V rozmezí let 2006-2014 byla členkou občanského sdružení S.P.K.H., zaměřeného na umění ve veřejném prostoru, environmentalistiku a urbanismus.