Přehled dotací statutárního města Brna

PhDr. Helena Beránková

PhDr. Helena Beránková

Podpora uměleckých řemesel a lidových tradic

Absolventka etnografie a dějin umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala na Městském kulturním středisku (obor folklórní soubory, amatérská fotografie); od roku 1993 je kurátorkou fotografické a grafické sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Je autorkou, resp. spoluautorkou výstav věnovaných národopisné fotografii, lidovému oděvu a lokální historii; je členkou redakční rady Národopisného věstníku, Historické fotografie a editorkou časopisu Folia ethnographica; publikuje především práce z historie národopisné fotografie (mj. monografie Josef Braun 1999, Josef Šíma 2009, Erwin Raupp 2010, Karl Katholický 2013, Josef Klvaňa 2018) a z historie brněnských folklórních souborů (mj. diplomová práce, Dějiny Brna 7). Spolupracovala s programovou radou Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice (1985–1990), s organizačním výborem RomFestu (1992, 1993), byla členkou poroty Etnofilmu Čadca (2012) a hodnotící komise Folklórneho festivalu Myjava (2018).