Přehled dotací statutárního města Brna

Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.

Literatura

Literární kritik, historik a editor současné české literatury. Narodil se v 1970 v Brně, kde také navštěvoval gymnázium. V roce 1995 absolvoval Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě, v roce 2004 pak zakončil doktorské studium v oboru česká literatura na Filozofické fakultě na Palackého univerzitě v Olomouci. V letech 1995-2000 působil jako středoškolský učitel v Brně, od roku 2000 doposud působí jako odborný asistent na katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Svůj odborný zájem zaměřuje na problematiku české literatury 20. století a nejnovější české literatury, interpretaci literárního textu, dále pak na kritické reflektování současné poezie a prózy. K významnějším mimouniverzitním aktivitám patří šéfredaktorství literární revue Weles (2004-2008, 2015-2019), organizování literárních večerů a editorství současné poezie a prózy. Je také členem poroty Literární soutěže Františka Halase a širší poroty Magnesia Litery. Podílí se na pořádání popularizačních přednáškových cyklů pro učitele základních a středních škol. Z obdržených ocenění vědeckou komunitou je to například: Cena děkana pedagogické fakulty MU za organizování literárních večerů (2012), Cena děkana pedagogické fakulty MU za kolektivní monografii Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (2012), Zlatá stuha: Česká sekce IBBY, za účast v kolektivu Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (2013), malá bronzová medaile Masarykovy univerzity za její kulturní rozvoj (2016) a Cena rektora MU pro nejlepšího pedagoga roku v oblasti společenských a humanitních (2018).