Přehled dotací statutárního města Brna

prof. PhDr. Alena Blažejovská

prof. PhDr.  Alena Blažejovská

Literatura

Narodila se v roce 1963 v Brně, kde žije doposud. Vystudovala češtinu a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy UJEP) v Brně.
Pracuje jako slovesná dramaturgyně Tvůrčí skupiny Drama a literatura v Českém rozhlase. Od roku 1996 připravuje pro vysílání Českého rozhlasu Brno a Zlín literárně-publicistický magazín Zelný rynk. V současnosti má dále na starosti dramaturgii programové řady Radiokniha na Českém rozhlase Plus. Zabývá se i dramaturgií a autorskou tvorbou literárních a dokumentárních pořadů pro stanice Český rozhlas Vltava a Český rozhlas Dvojka.
Od roku 2000 vyučuje v Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky na Divadelní fakultě JAMU, v roce 2008 se habilitovala a v roce 2019 byla jmenována profesorkou v oboru Dramatická umění.
Je držitelkou řady ocenění, mj. nositelkou Ceny města Brna.