Přehled dotací statutárního města Brna

Eva Dittingerová

Eva Dittingerová

Kulturně vzdělávací a zájmová činnost

Vystudovala estetiku na Masarykové univerzitě v Brně a dvouletý kurz Kreativní pedagogika – pedagogická kondice na DAMU. Pracovala jako pedagožka v SVČ Lužánky (2005-2014) a v Muzeu romské kultury (2014-2019), externě vyučuje dramatickou výchovu na Filozofické fakultě MU. Věnuje se uměleckému vzdělávání a profesní přípravě budoucích učitelů.