Přehled dotací statutárního města Brna

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

Kulturně vzdělávací a zájmová činnost

Je profesorem na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde se zabývá výukou astrofyziky a didaktiky astronomie. Na svém kontě má kromě 190 prací z oblasti fyziky hvězd a hvězdných soustav a zpracováním pozorovacích dat v odborných časopisech i několik vědecko-populárních knih z oblasti astronomie a přírodních věd. Je nositelem prestižní Ceny Františka Nušla, za vědecký a pedagogický přínos v oboru astronomie, je laureátem ceny Littera astronomica za významný přínos zejména v popularizaci astronomie a je po něm pojmenována planetka č. 11124.
V letech 1990-2001 byl ředitelem Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně. Je členem řady mezinárodních astronomických organizací, působí též v národním komitétu Mezinárodní astronomické unie, která zastupuje českou astronomii na celosvětové úrovni.
Od svých 18 let též veřejně vystupuje jako klarinetista v řadě amatérských a poloprofesionálních ansámblů, působících v oboru symfonické a komorní hry. V roce 1994 založil Komorní dechovou harmonii Brno, z.s. , kde zastává pozici 1. klarinetisty, statutárního předsedy spolku, dramaturga a manažera.
Systematicky se věnuje kulturně vzdělávací a zájmové činnosti. Po dvě funkční období pracoval v komisi pro posuzování projektů z této oblasti při Ministerstvu kultury České republiky, nyní již ve čtvrtém funkčním období působí jako předseda hodnotitelů žádostí z oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti v městě Brně.