Přehled dotací statutárního města Brna

Bc. David Butula

Bc. David Butula

Audiovize

Prošel řadou různých profesních zkušeností. Pracoval v muzeu, restaurátorské dílně, eventové agentuře, organizoval mezinárodní jazzový festival atd. Od roku 2006 byl vedoucím produkce dokumentárních pořadů v České televizi Brno, později v TPS Kamily Zlatuškové. Během práce pro ČT vystudoval Fakultu multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Je režisérem několika autorských dokumentárních filmů. V letech 2017 - 2018 byl radním pro kulturu městské části Brno střed. Za svého působení na radnici mimo jiné založil multižánrový festival UPROSTŘED, odehrávající se ve veřejném prostoru centra města. Od října 2018 vede brněnskou pobočku o.p.s. Post Bellum, Paměť národa Jihomoravský kraj. V současnosti dokončuje svůj celovečerní dokumentární debut DUNAJ VĚDOMÍ.