Koncertní činnost BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA v roce 2017
2017
àTRIUM, z. s.
22767410
spolek
11/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
150 000 Kč
činnost
1 005 000 Kč
200 000 Kč
15
17,67
x
17,67