XI .Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2017
2017
Asociace interpretační soutěže dechových Brno, z.s.
68081448
spolek
9/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
45 000 Kč
projekt
652 000 Kč
50 000 Kč
15
17,67
x
17,67