Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí
2019
Nadační fond HELLENIKA
60552808
nadační fond
27/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
51 000 Kč
projekt
114 000 Kč
71 000 Kč
15
15,67
1
16,67