MEV in/with Brno Philharmonic
2017
ad Sensum Bonum
02297132
spolek
1/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
84 000 Kč
58 000 Kč
15
16
x
16