Obnova a rozšíření vybavení souboru
2017
Slovácký soubor Šafrán Brno, spolek
75057387
spolek
34/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
25 000 Kč
17 000 Kč
15
16
x
16