Dětský folklorní kroužek Barvínek - pořízení krojů
2017
Orel jednota Brno - Husovice
65341350
spolek
30/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
25 000 Kč
činnost
140 000 Kč
98 000 Kč
15
15,33
x
15,33