Za našó Rájó - hudební a taneční přehlídka dětských národopisných souborů a skupin
2017
Národopisný soubor Líšňáci, z.s.
70924431
spolek
27/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
35 000 Kč
projekt
74 000 Kč
40 000 Kč
15
17
x
17