Vila Stiassni v zrcadle času
2017
Národní památkový ústav
75032333
státní p.o.
26/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
250 000 Kč
175 000 Kč
15
13
x
13