S knihou do říše dětské fantazie
2017
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
25/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
15 000 Kč
projekt
100 000 Kč
65 000 Kč
15
15,5
x
15,5