Reprezentace města na zahraničním festivalu
2017
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
23/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
60 000 Kč
projekt
130 000 Kč
91 000 Kč
15
18
x
18